Information
Search


Дизайнерський жіночий одяг - Vasiliska Fashion

Ми виробничо-торговельна компанія, що спеціалізується на пошитті жіночого, молодіжного одягу. За більш ніж 10 років, лише досвід та конкурентність зробили наші умови для роботи з Вами одними з найкращих в Україні! Завдяки власному виробництву наші ціни є найвигіднішими для Вас! Для всіх партнерів та власників великих торгових точок, у нас діє найкраща система знижок та індивідуальне пошиття ексклюзивної лінії жіночого одягу. Наш центральний магазин жіночого одягу знаходиться у Харкові. Ми працюємо з усіма великими службами кур'єрської доставки, та зможемо доставити Вам нашу продукцію до будь-якого міста України та країн ближнього зарубіжжя. Найбільш гнучка форма оплати, за допомогою банківських карток та платіжних систем, зроблять Ваш платіж зручним та миттєвим. Vasiliska.fashion - найвигідніший інтернет магазин жіночого одягу з оптовими цінами від виробника у Харкові. Ми працюємо для того, щоб наша продукція та робота з нами, приносила Вам тільки позитивні емоції! З любов'ю, Vasiliska.

Latest

Designer women's clothing - Vasiliska Fashion

We are a manufacturing and trading company specializing in the tailoring of women's and youth clothing. For more than 10 years, only experience and competitiveness have made our conditions for working with you one of the best in Ukraine! Thanks to our own production, our prices are the most favorable for you! For all partners and owners of large retail outlets, we have the best discount system and individual tailoring of an exclusive line of women's clothing. Our central women's clothing store is located in Kharkov. We work with all major courier delivery services, and we can deliver our products to you in any city in Ukraine and neighboring countries. The most flexible form of payment, using bank cards and payment systems, will make your payment convenient and instant. Vasiliska.fashion is the most profitable online women's clothing store with wholesale prices from the manufacturer in Kharkov. We work to ensure that our products and work with us bring you only positive emotions! With love, Vasiliska!